Zonder hemelwaterafvoer systemen zouden daken overstromen. Dit is vanzelfsprekend niet de bedoeling en om die reden zijn er systemen ontwikkeld die zorgen voor de afvoer van hemelwater. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee veel voorkomende typen hemelwaterafvoer systemen. Om te beginnen is er het traditionele systeem, wat met een overlaatstroming werkt. Dit systeem is niet onder invloed van een drijfhoogte. Het hemelwater stroomt bij dit systeem simpelweg via de leidingen naar beneden, richting de riolering. Naast dit traditionele systeem kennen we nog een ander hemelwaterafvoer systeem, namelijk het UV-systeem. Het UV-systeem werkt anders dan het traditionele systeem en is met name geschikt voor daken met grote oppervlaktes. Het UV-systeem doen zijn werk het best bij relatief harde regenval. Ook is het UV-systeem geschikt als noodoverlaat, voor bij extreem heftige regenval. Bent u op zoek naar een professional op het gebied van hemelwaterafvoer systemen, dan kunt u één van onze dakdekkers inschakelen. Deze kan een hemelwaterafvoersysteem voor u installeren en u adviseren over de mogelijkheden op dit gebied.

regengootDe werking van het UV-systeem

Bij het UV-systeem wordt er gewerkt met speciale afvoertrechters, die op een bepaald moment de luchttoevoer afsluiten. Het uiteindelijke gevolg hiervan is dat er een watermassa ontstaat en tegelijkertijd ook een onderdruk. Deze onderdruk zorgt ervoor dat het water onder hoge snelheden door de afvoerleidingen stroomt. Het UV-systeem werkt met een gesloten stroming.

Call Now Button